Monday, August 07, 2017

Tuesday, July 18, 2017

Quotation of the week
Waldo Emerson, iniciador del Trascendentalisme i el Naturalisme.
L'home situat davant d'una natura generosa i , a la vista inacabable, es rendeix a la seva bellesa.
La llibertat esdevé l'horitzó dins de la literatura americana.

Wednesday, July 12, 2017

Com sona l'anglès al mon?

Garden salad                                                     

 Prem el títol. Haz clic sobre el título.


El inglés en otras partes del mundo.


L'accent es un tret de la teva identitat tan valuós com particular.
La quantitat d'accents es un signe de quant s'ha estès una llengua i llavors la quantitat de gent amb la podem comunicar-nos fent-la servir.
Aprèn cuina i  vocabulari . Tot dit amb un altre accent, escoltant les instruccions per fer un plat deliciós.

Friday, June 23, 2017

Paraules que es semblen

CAPITAL  vs   CAPITOL

Word facts                                                                                            clica el link


It's easy to be confused


Wednesday, June 14, 2017

Com sona l'anglès al mon?

  Pytt y Panna


L'accent es un tret de la teva identitat tan valuós com particular.
El conformen la qualitat i precisió de l'articulació del so, l'accentuació que fem a les frases i l'èmfasi que posem a algunes paraules, i l'entonació quan parlem.

Aprèn cuina i  vocabulari dit amb un altre accent escoltant les instruccions per fer un plat deliciós.

Friday, May 19, 2017

Quant saps de futbol? Saps l'anglès de futbol?

Paraules que es semblen. Palabras que se parecen.


Earth vs earth When it comes to writing, this common English some people aren’t sure whether to use Earth or earth. Why is this an issue? Earth can be either a proper noun or a common noun. In English, proper nouns (nouns which signify a particular person, place, or thing) are capitalized.

  Following this rule, when Earth is discussed as a specific planet or celestial body, it is capitalized: It takes six to eight months to travel from Earth to Mars. When Earth is a proper noun, "the" is usually omitted.
  When you are talking about the ground or soil as a surface or stratum, then you must lowercase the word: The archaeologists excavated the earth at the site. It is acceptable to leave earth lowercase and use "the" with earth if you are talking about it as the planet we live on: The earth rotates on its axis.

But notice that idioms follow their own rules. Down to earth, what on earth, and move heaven and earth do not capitalize the planet, and four corners of the earth or salt of the earth take the definite article. Also note, there is a town called Earth, Texas. Since it’s a proper noun, it is always capitalized

Summer Songs!. A Sailor Went to Sea -

Wednesday, May 10, 2017

Com sona l'anglès al mon?


 El inglés en otras partes del mundo
L'accent es un tret de la teva identitat tan valuós com particular.
Està sempre canviant perquè tenim tendència a adaptarnos al nostre interlocutor per fer-nos entendre.
Aprèn cuina i  vocabulari dit amb un altre accent escoltant les instruccions per fer un plat deliciós.

Wednesday, April 12, 2017

Com sona l'anglès al mon?Cuina d'orient mitjà.

L'accent es un tret de la teva identitat tan valuós com particular.
Cada persona porta el seu.
Està relacionat amb la llengua, l'entorn, la familia i el grup social en qui ens desenvolupem.

Aprèn cuina i  vocabulari, escoltant les instruccions per fer un plat deliciós.

Thursday, April 06, 2017